Nastavni centar

 Rješenjem Ministarstva zdravlja od 28. listopada 2013.g. utvrđeno je da Zavod ispunjava uvjete za obavl