Nastavni centar

 Rješenjem Ministarstva zdravlja od 28. listopada 2013.g. utvrđeno je da Zavod ispunjava uvjete za obavl

Hitna stanja u ambulanti

Na inicijativu liječnika Zavoda za javno zdravstvo BPŽ u Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu BPŽ održan je