31.03.2015. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2014.G.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE          
Borovska 7                
Slavonski Brod                
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ  NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA    
 U 2014. GODINI    
I) Ugovori o javnoj nabavi              
                   
Redni broj Evidencijski broj nabave i broj ugovora Broj objave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja  ugovora Iznos sklopljenog  ugovora (u HRK bez PDV-a) Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora Konačni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a)
1. MV:01./2014./zhmp 2014/S 003-0018611   01.04.2014.     MEDICAL INTERTRADE d.o.o.    
  Ugovor br. T459/14 otvoreni 251.654,68 01.04.2015. 31.03.2014.
                   
II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma      
                   
Redni broj Evidencijski broj nabave i broj ugovora Broj objave  OS i ugovora Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a) Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a)

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Anafilaksija

Anafilaksija je jaka alergijska reakcija koja zahvaća cijelo tijelo. Najčešći alergeni su hrana, ubodi inse

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Kratkotrajan gubitak svijesti - Sinkopa

 Sinkopa je prolazni gubitak svijesti , a posljedica je iznenadnog pada tlaka i smanjenog protoka krvi kroz moz

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Znakovi smrti

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Znakove smrti dijelimo na r

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije