Djelomično poništenje natječaja objavljenog 16.12.2015

 Broj: 183 /2016

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije dana 19.siječnja 2016.g. donosi odluku o

DJELOMIČNOM
PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog 16. 12. 2015. u Narodnim novinama broj 135/15, Zavodu za zapošljavanje , web-stranicama Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije , za prijem u radni odnos pod rednim brojem: 1. doktor medicine specjalist hitne medicine ili doktor medicine u Timu (4) izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme, djelomično pod rednim brojem 3. za radno mjesto stručni prvostupnik/prvostupnica –medicinska sestra/tehničar izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme te pod rednim brojem 4.doktor medicine specijalist hitne medicine ili dok tor medicine i to u timu na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme.

 

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Bolovi u trbuhu

  Bolovi u trbuhu su jedna od najčešćih tegoba koje se susreću u hitnoj medicini. Ponekad je t

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije

Šok

Šok je teško i za život opasno stanje poremećene cirkulacije krvi. Šok se dije

Detaljnije

Osoba bez svijesti

Besvjesno stanje je stanje u kojem unesrećeni ne reagira na vanjske podražaje, ali diše i srce mu radi.

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije