JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

 Ur. Broj:736-1/2015

Datum: 29. travnja 2015. g.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i

35/08), članaka 59. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 150/08,

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14) i članka

Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije od 21. ožujka 2011.g., Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije na 19. sjednici održanoj 29. travnja. 2015. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

 

Za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Rok za podnošenje prijave za natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti

osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– presliku diplome

– presliku osobne iskaznice (obje strane)

– presliku radne knjižice, ili elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ili potvrda sadašnjeg poslodavca

– presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske

– original uvjerenja o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, 35000 Slavonski Brod,

s naznakom: „Za Upravno vijeće – javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravodobno podnese

ponudu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Kandidati će biti u roku od 45 dana od isteka roka za podnašanje prijava obaviješteni o izboru

i imenovanju ravnatelja.

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Modularni tečaj iz hitnih stanja služba patronaže

 Zahvaljujući suradnji službe patronaže DZ Sl.Brod i Zavoda održan je 22.travnja 2017. modularni tečaj iz h

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Trovanje ugljičnim monoksidom

 Ugljični monoksid ili CO je bezbojni plin bez mirisa i okusa. Važno je kontrolirati prisutnost CO u na&scaron

Detaljnije