JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

 Ur. Broj:736-1/2015

Datum: 29. travnja 2015. g.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i

35/08), članaka 59. stavka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 150/08,

71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13 i 22/14) i članka

Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije od 21. ožujka 2011.g., Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije na 19. sjednici održanoj 29. travnja. 2015. godine raspisuje
JAVNI NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

 

Za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij zdravstvenog, pravnog ili ekonomskog usmjerenja

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Rok za podnošenje prijave za natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na javni natječaj se mogu javiti

osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– presliku diplome

– presliku osobne iskaznice (obje strane)

– presliku radne knjižice, ili elektronski zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o radnom stažu i radnom odnosu, ili potvrda sadašnjeg poslodavca

– presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske

– original uvjerenja o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, 35000 Slavonski Brod,

s naznakom: „Za Upravno vijeće – javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja pravodobno podnese

ponudu i traženu dokumentaciju, te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

Kandidati će biti u roku od 45 dana od isteka roka za podnašanje prijava obaviješteni o izboru

i imenovanju ravnatelja.

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Hipoglikemija

Hipoglikemija je iznenadni pad razine šećera u krvi ispod vrijednosti koja omogućava normalno funkcioniranje

Detaljnije

Konvulzije u odraslih

 Konvulzije su nenamjerne mišićne kontrakcije koje traju određeno vrijeme. Nakon toga slijedi razdoblje

Detaljnije

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije