NATJEČAJ 18.02.2019.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:

  1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 2 izvršitelja) na neodređeno i puno radno vrijeme ( uz probni rad od 6 mjeseci)
  2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme
  3. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za doktora upućenog na specijalizaciju
  4. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za doktora na dopustu radi njege djeteta
  5. medicinska sestra/ tehničar, prvostupnik/ica sestrinstva (m/ž) u Timu ( 7 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje i godišnje odmore

Uvjeti za radna mjesta br. 1.2.3. i 4.

– VSS,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad HLK,

– radno iskustvo najmanje 5 mjeseci,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje stranog jezika,

Uvjeti za radna mjesta br. 5.

-SSS  završena srednja medicinska škola,

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godinu dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje stranog jezika.

Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .

Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom (putem e-maila).  Provjera znanja i sposobnosti kandidata  vršit će se usmenim testiranjem.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

– životopis,

– preslik domovnice,

– preslik diplome za radna mjesta 1.2.3. i 4.., preslik svjedodžbe za radna mjesta br. 5.

– uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),

– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad HLK  za radna mjesta br. 1.2.3. i 4.., i HKMS -a za radna mjesta br. 5.

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu 

– preslika dokaza o poznavanju stranog  jezika,

– preslika vozačke dozvole B kategorije za radna mjesta br. 5.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti  na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju kandidati su uz prijavu u obvezi  dostaviti dokaze iz čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) od 06.12.2017.g.

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata  za zapošljavanje, te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili  fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.

Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave. 

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

                                                                                             Zavod za hitnu medicinu

                                                                                             Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Konvulzije u djece

 Kod male djece napadaji grčeva (konvulzije) najčešće se javljaju kod stanja praćenih povi&s

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Konvulzije u odraslih

 Konvulzije su nenamjerne mišićne kontrakcije koje traju određeno vrijeme. Nakon toga slijedi razdoblje

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Znakovi smrti

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Znakove smrti dijelimo na r

Detaljnije