NATJEČAJ 18.02.2019.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:

  1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 2 izvršitelja) na neodređeno i puno radno vrijeme ( uz probni rad od 6 mjeseci)
  2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme
  3. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za doktora upućenog na specijalizaciju
  4. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 ( 1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za doktora na dopustu radi njege djeteta
  5. medicinska sestra/ tehničar, prvostupnik/ica sestrinstva (m/ž) u Timu ( 7 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje i godišnje odmore

Uvjeti za radna mjesta br. 1.2.3. i 4.

– VSS,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad HLK,

– radno iskustvo najmanje 5 mjeseci,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje stranog jezika,

Uvjeti za radna mjesta br. 5.

-SSS  završena srednja medicinska škola,

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godinu dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje rada na računalu,

– poznavanje stranog jezika.

Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .

Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom (putem e-maila).  Provjera znanja i sposobnosti kandidata  vršit će se usmenim testiranjem.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

– životopis,

– preslik domovnice,

– preslik diplome za radna mjesta 1.2.3. i 4.., preslik svjedodžbe za radna mjesta br. 5.

– uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),

– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad HLK  za radna mjesta br. 1.2.3. i 4.., i HKMS -a za radna mjesta br. 5.

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu 

– preslika dokaza o poznavanju stranog  jezika,

– preslika vozačke dozvole B kategorije za radna mjesta br. 5.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti  na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju kandidati su uz prijavu u obvezi  dostaviti dokaze iz čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) od 06.12.2017.g.

 

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:  na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata  za zapošljavanje, te privolu da se s natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili  fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.

Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave. 

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

                                                                                             Zavod za hitnu medicinu

                                                                                             Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Smrzotine

Smrzotine (ozebline) su lokalna akutna oštećenja kože i potkožnog tkiva uzrokovana dugotra

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Konvulzije u odraslih

 Konvulzije su nenamjerne mišićne kontrakcije koje traju određeno vrijeme. Nakon toga slijedi razdoblje

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije