NATJEČAJ za prijam u radni odnos 01.08.2016

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno i puno radno vrijeme za sljedeća radna mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

medicinska sestra/medicinski tehničar/prvostupnik/prvostupnica (m/ž), i to u Timu -1 izvršitelj – uz prethodni probni rok od dva mjeseca za radna mjesta III.vrste (SSS), te tri mjeseca za radna mjesta II.vrste (VŠS).
Uvjeti:
-SSS/VŠS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad od HKMS,
– radno iskustvo najmanje godinu dana u struci
– vozačka dozvola B-kategorije,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje stranog jezika.
Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

 

2. vozač (m/ž) u Timu 1 – 1 izvršitelj – uz prethodni probni rok od dva mjeseca

Uvjet: vozač ili KV vozač
Provođenje selekcijskog postupka:
Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj pod red. br. 1 i 2. koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .
Kandidati koji se prijave na natječaj pod red. br. 1. i 2. bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom, a koji će biti objavljen na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije http://zhm-sb.hr/wp/category/natjecaji
Provjera znanja i sposobnosti kandidata pod.red.brojem 1. vršit će se usmenim testiranjem, a provjera znanja i sposobnosti kandidata pod.red.brojem 2. vršit će se pisanim i usmenim testiranjem.
Nakon pisanog testiranja kandidata za radno mjesto pod red. brojem 2., Stručno povjerenstvo utvrdit će bodovnu listu kandidata koji su pristupili pisanom testiranju, a sve prema postignutim rezultatima. Kandidati koji ostvare rezultat na način da čine prvih 10 (deset) kandidata na bodovnoj listi bit će telefonskim putem pozvani na usmeno testiranje.
Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:
– životopis,
– preslik osobne iskaznice (obje strane),
– preslik domovnice,
– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),
– uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci)
– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – dokaz radnog iskustva,
– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad za rad. mjesta pod red.br. 1 .
– preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad. mjesta pod red.br. 1
– preslik vozačke dozvole za rad. mjesto pod red. brojem 1.i 2.
– dokaz o poznavanju stranog jezika za radno mjesto br.1.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicine Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju, pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o izboru.
Svi kandidati koji podnesu prijave za radna mjesta pod brojem 1. i 2. dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.
Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenje odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Smrzotine

Smrzotine (ozebline) su lokalna akutna oštećenja kože i potkožnog tkiva uzrokovana dugotra

Detaljnije

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Krvarenje iz probavnog sustava

Krvarenje iz probavnog sustava je često hitno medicinsko stanje. Krvarenje iz probavnog sustava može trajati duže

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije