Natječaj za prijam u radni odnos 11.02.2014.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije- mjesto rada: Brodsko- posavska županija i to za:

– 2 doktora medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme (1 izvršitelj do povratka doktorice medicine s korištenja rodiljnog dopusta te 1 izvršitelj kao zamjena tijekom korištenja godišnjih odmora)

Uvjeti:

• VSS završen medicinski fakultet,

• položen stručni ispit,

• odobrenje za samostalan rad HLK,

• radno iskustvo najmanje godinu dana u struci, te

• poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

• životopis,

• presliku osobne iskaznice (obje strane) i presliku domovnice,

• presliku diplome,

• uvjerenje o nekažnjavanju ( original, ne stariji od 6 mjeseci),

• presliku radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca- dokaz radnog iskustva,

• presliku odobrenja ( licence) za samostalan rad,

• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, te

• dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu : Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom „ Za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu

 

Brodsko-posavske županija

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Smrzotine

Smrzotine (ozebline) su lokalna akutna oštećenja kože i potkožnog tkiva uzrokovana dugotra

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije

Ubodi opnokrilaca (osa, pčela, stršljena)

 Aktivnost opnokrilaca najveća je u ljetnim mjesecima. Težina simptoma ovisi o vrsti opnokrilca, mjestu uboda,

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije