Natječaj za prijam u radni odnos 11.02.2014.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije- mjesto rada: Brodsko- posavska županija i to za:

– 2 doktora medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme (1 izvršitelj do povratka doktorice medicine s korištenja rodiljnog dopusta te 1 izvršitelj kao zamjena tijekom korištenja godišnjih odmora)

Uvjeti:

• VSS završen medicinski fakultet,

• položen stručni ispit,

• odobrenje za samostalan rad HLK,

• radno iskustvo najmanje godinu dana u struci, te

• poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

• životopis,

• presliku osobne iskaznice (obje strane) i presliku domovnice,

• presliku diplome,

• uvjerenje o nekažnjavanju ( original, ne stariji od 6 mjeseci),

• presliku radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca- dokaz radnog iskustva,

• presliku odobrenja ( licence) za samostalan rad,

• presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, te

• dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu : Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom „ Za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu

 

Brodsko-posavske županija

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Akutno trovanje alkoholom

Simptomi variraju ovisno o količini uzetog alkohola. Konzumacija alkohola u manjoj količini dovodi osobu u blago pr

Detaljnije

Anafilaksija

Anafilaksija je jaka alergijska reakcija koja zahvaća cijelo tijelo. Najčešći alergeni su hrana, ubodi inse

Detaljnije

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije