NATJEČAJ za prijam u radni odnos 13.6.2016

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:
1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1, Ispostava Lužani za rad na autocesti (2 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme u vremenu od 15. lipnja 2016.g. do 05. rujna 2016.g., te na određeno i nepuno radno vrijeme u vremenu od 09. rujna 2016.g. do 26.rujna 2016.g.(vikendom, od petka u 08,00 sati do ponedjeljka u 08:00 sati),

2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 (1 izvršitelj) na neodređeno i puno radno vrijeme uz probni rad od (6) šest mjeseci,

3. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 (2 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za porodiljni,

4. medicinska sestra/tehničar/prvostupnica/prvostupnik sestrinstva (m/ž) jedan izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme, te

5. medicinska sestra/tehničar/prvostupnica/prvostupnik sestrinstva (m/ž) (1 izvršitelj) na određeno i puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radna mjesta broj 1.2. i 3.
– VSS,
– položen stručni ispit,
– odobrenje za samostalan rad HLK,
– radno iskustvo najmanje 5 mjeseci,
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje stranog jezika,
Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:
– životopis,
– preslik osobne iskaznice (obje strane),
– preslik domovnice,
– preslik diplome,
– uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
– potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,
– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad HLK ,
– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu za doktora medicine.
Uvjeti za radna mjesta broj 4. i 5.
SSS/VŠS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad od HKMS,
– radno iskustvo najmanje godina dana u struci
– vozačka dozvola B-kategorije,
– poznavanje jednog stranog jezika.
Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:
– životopis,
– preslik osobne iskaznice (obje strane),
– preslik domovnice,
– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),
– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci),
– potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili potvrda HZMO-a,
kao dokaz radnog iskustva,
– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad,
– preslik uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– preslik vozačke dozvole B- kategorije te

– preslik dokaza o poznavanju jednog stranog jezika , (preslik svjedodžbe
iz srednjoškolskog obrazovanja iz koje je razvidno učenje stranog jezika).
Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se poništiti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Modularni tečaj iz hitnih stanja služba patronaže

 Zahvaljujući suradnji službe patronaže DZ Sl.Brod i Zavoda održan je 22.travnja 2017. modularni tečaj iz h

Detaljnije

Bolovi u trbuhu

  Bolovi u trbuhu su jedna od najčešćih tegoba koje se susreću u hitnoj medicini. Ponekad je t

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Konvulzije u odraslih

 Konvulzije su nenamjerne mišićne kontrakcije koje traju određeno vrijeme. Nakon toga slijedi razdoblje

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije