Natječaj za prijam u radni odnos 29.01.2014.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

– 2 doktora medicine specijalisti hitne medicine ili doktora medicine (m/ž) u Timu 1 na neodređeno i puno radno vrijeme,

– 3 doktora medicine specijalisti hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme (2 izvršitelja do ishođenja suglasnosti od Ministarstva zdravlja na neodređeno i puno radno vrijeme i 1 izvršitelj do 31. prosinca 2014.).

Uvjeti:

• VSS završen medicinski fakultet,

• položen stručni ispit,

• odobrenje za samostalan rad HLK,

• radno iskustvo najmanje godinu dana u struci, te

• poznavanje jednoga stranog jezika.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

• životopis,

• preslik osobne iskaznice (obje strane), preslik domovnice,

• preslik diplome,

• uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),

• preslik radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca – dokaz radnog iskustva,

• preslik odobrenja (licence) za samostalan rad,

• preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, te

• dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se poništiti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

 

NARODNE NOVINE LINK

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Osoba bez svijesti

Besvjesno stanje je stanje u kojem unesrećeni ne reagira na vanjske podražaje, ali diše i srce mu radi.

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Strujni udar

 Strujni udar može izazvati opekline kože i dubljih tkiva uključujući mišiće i živce. Kako strujni

Detaljnije