Natječaj za prijam u radni odnos 29.01.2014.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

– 2 doktora medicine specijalisti hitne medicine ili doktora medicine (m/ž) u Timu 1 na neodređeno i puno radno vrijeme,

– 3 doktora medicine specijalisti hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme (2 izvršitelja do ishođenja suglasnosti od Ministarstva zdravlja na neodređeno i puno radno vrijeme i 1 izvršitelj do 31. prosinca 2014.).

Uvjeti:

• VSS završen medicinski fakultet,

• položen stručni ispit,

• odobrenje za samostalan rad HLK,

• radno iskustvo najmanje godinu dana u struci, te

• poznavanje jednoga stranog jezika.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

• životopis,

• preslik osobne iskaznice (obje strane), preslik domovnice,

• preslik diplome,

• uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),

• preslik radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca – dokaz radnog iskustva,

• preslik odobrenja (licence) za samostalan rad,

• preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, te

• dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se poništiti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

 

NARODNE NOVINE LINK

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Hipoglikemija

Hipoglikemija je iznenadni pad razine šećera u krvi ispod vrijednosti koja omogućava normalno funkcioniranje

Detaljnije

Znakovi smrti

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Znakove smrti dijelimo na r

Detaljnije