Natječaj za prijem u radni odnos 14. 10. 2015.g.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije- mjesto rada: Brodsko- posavska županija i to:

1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 (2 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme – zamjena radi korištenja bolovanja

2. medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme ( 3 izvršitelja) – do ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme

Uvjeti:
– VSS za radno mjesto pod red. br. 1.
– SSS ili VŠS za radno mjesto pod red.br. 2.
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad HKMS za radna mjesta pod red. br. 2.
– odobrenje za samostalan rad HLK za radna mjesta pod red. br. 1.,
– radno iskustvo najmanje 5 mjeseci za radna mjesta pod red. br. 1.
– radno iskustvo najmanje godina dana u struci za radna mjesta pod red. br. 2.
– poznavanje rada na računalu,
– poznavanje stranog jezika.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

– životopis,
– presliku osobne iskaznice (obje strane)
– presliku domovnice,
– presliku diplome,
– uvjerenje o nekažnjavanju ( original, ne stariji od 6 mjeseci),
– presliku radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca ili potvrdu
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,
– presliku odobrenja ( licence) za samostalan rad HLK za radna mjesta pod red. br.1,
– presliku odobrenja (licence) za samostalan rad HKMS za radna mjesta pod red. br.2.
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za doktora medicine (m/ž) po red. br. 1.
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru/tehničara, prvostupnika/prvostupnicu sestrinstva (m/ž) pod. red. br. 2

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu : Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom „ Za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Obavjesti

10 godina Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

 [10 GODINA ZA

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije

Kratkotrajan gubitak svijesti - Sinkopa

 Sinkopa je prolazni gubitak svijesti , a posljedica je iznenadnog pada tlaka i smanjenog protoka krvi kroz moz

Detaljnije

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije