Natječaj za prijem u radni odnos 16. 12. 2015.g.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

1.doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu – (4) četiri izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (radi organizacije rada timova Zavoda u Privremenom utočištu za izbjeglice u tranzitnom centru Slavonski Brod)

Uvjeti:

– VSS završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad HLK,

– radno iskustvo propisano Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine ( NN 114/13).

– poznavanje engleskog jezika

stručni prvostupnik/prvostupnica – medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž) i to u Timu – (8) osam izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (radi organizacije rada timova Zavoda u Privremenom utočištu za izbjeglice u tranzitnom centru Slavonski Brod).
Uvjeti:

-VŠS/ SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje engleskog jezika

3.stručni prvostupnik/prvostupnica – medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž) i to u timu- (3) tri izvršitelja na neodređeno i puno radno vrijeme te (1) jedan izvršiteljna određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme.
Uvjeti:

-VŠS/ SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje jednog stranog jezika.

doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) i to u Timu –( 1) jedan izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme.
Uvjeti:

– VSS završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad HLK,

– radno iskustvo propisano Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine ( NN 114/13).

– poznavanje jednog stranog jezika.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj pod red. br. 1.2. 3.i 4. , a koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te ih pozvati na razgovor.

Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:

– životopis,

– preslik osobne iskaznice (obje strane),

– preslik domovnice,

– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci)

– potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili potvrda HZMO-a

kao dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad za rad. mjesta red.br. 1. 2. 3. i 4.

– preslik uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad. mjesta red.br. 1.2.3. i 4.

– preslik vozačke dozvole B-kategorije za rad. mjesta red. br. 2. i 3.

– preslik dokaza o poznavanju engleskog jezika za rad.mjesta red.br.1.i 2. te preslik

dokaza o poznavanju jednog stranog jezika za rad.mjesta red.br.3.i 4. (preslik svjedodžbe

iz srednjoškolskog obrazovanja iz koje je razvidno učenje stranog jezika ).

Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicine Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Konvulzije u djece

 Kod male djece napadaji grčeva (konvulzije) najčešće se javljaju kod stanja praćenih povi&s

Detaljnije

Trovanje ugljičnim monoksidom

 Ugljični monoksid ili CO je bezbojni plin bez mirisa i okusa. Važno je kontrolirati prisutnost CO u na&scaron

Detaljnije

Kratkotrajan gubitak svijesti - Sinkopa

 Sinkopa je prolazni gubitak svijesti , a posljedica je iznenadnog pada tlaka i smanjenog protoka krvi kroz moz

Detaljnije

Bolovi u trbuhu

  Bolovi u trbuhu su jedna od najčešćih tegoba koje se susreću u hitnoj medicini. Ponekad je t

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Ubodi opnokrilaca (osa, pčela, stršljena)

 Aktivnost opnokrilaca najveća je u ljetnim mjesecima. Težina simptoma ovisi o vrsti opnokrilca, mjestu uboda,

Detaljnije