Natječaj za prijem u radni odnos 18.07.2014

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije- mjesto rada: Brodsko- posavska županija i to:
1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme ( 1 izvršitelj) – do ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme

2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 (1 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2014.g, te u vremenu od 01. rujna 2014.g. do 29. rujna 2014.g. na određeno i nepuno radno vrijeme, autocesta TJ Okučani
3. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
4. diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:

– VSS,
– položen stručni ispit za radna mjesta pod red.br. 1. i 2.,
– odobrenje za samostalan rad HLK za radna mjesta pod red.br. 1. i 2.,
– radno iskustvo propisano Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine ( NN 114/13) za radna mjesta pod red.br. 1. i 2.
– za radna mjesta pod red.br. 3. i 4. nije uvjetovano radno iskustvo,
– poznavanje jednog stranog jezika za sva navedena radna mjesta,
– vozačka dozvola B kategorije za radna mjesta pod red.br. 3. i 4.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

– životopis,
– presliku osobne iskaznice (obje strane)
– presliku domovnice,
– presliku diplome,
– uvjerenje o nekažnjavanju ( original, ne stariji od 6 mjeseci),
– presliku radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca- dokaz radnog iskustva za radna
mjesta pod red. br. 1. i 2.,
– presliku odobrenja ( licence) za samostalan rad za radna mjesta pod red. br. 1. i 2.,
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod red.br. 1. i 2., te
– dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu : Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom „ Za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije

Šok

Šok je teško i za život opasno stanje poremećene cirkulacije krvi. Šok se dije

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Osoba bez svijesti

Besvjesno stanje je stanje u kojem unesrećeni ne reagira na vanjske podražaje, ali diše i srce mu radi.

Detaljnije