Natječaj za prijem u radni odnos 20. 01. 2016.g.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno i puno radno vrijeme te na neodređeno i puno radno vrijeme za radna mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

stručni prvostupnik/prvostupnica – medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž) i to u Timu – (3) tri izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (radi organizacije rada timova Zavoda u Privremenom utočištu za izbjeglice u tranzitnom centru Slavonski Brod).
Uvjeti:

-VŠS/ SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci,

– vozačka dozvola B-kategorije te

– poznavanje jednog stranog jezika.

2.stručni prvostupnik/prvostupnica – medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž) i to u timu- (1) jedan izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme.

Uvjeti:

-VŠS/ SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje jednog stranog jezika.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te ih pozvati na razgovor.

Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:

– životopis,

– preslik osobne iskaznice (obje strane),

– preslik domovnice,

– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci),

– potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili potvrda HZMO-a,

kao dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad,

– preslik uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– preslik vozačke dozvole B- kategorije te

 

– preslik dokaza o poznavanju jednog stranog jezika , (preslik svjedodžbe

iz srednjoškolskog obrazovanja iz koje je razvidno učenje stranog jezika).

Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicine Brodsko – posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Trovanje ugljičnim monoksidom

 Ugljični monoksid ili CO je bezbojni plin bez mirisa i okusa. Važno je kontrolirati prisutnost CO u na&scaron

Detaljnije

Ubodi opnokrilaca (osa, pčela, stršljena)

 Aktivnost opnokrilaca najveća je u ljetnim mjesecima. Težina simptoma ovisi o vrsti opnokrilca, mjestu uboda,

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije