Natječaj za prijem u radni odnos 20. 01. 2016.g.

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno i puno radno vrijeme te na neodređeno i puno radno vrijeme za radna mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

stručni prvostupnik/prvostupnica – medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž) i to u Timu – (3) tri izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (radi organizacije rada timova Zavoda u Privremenom utočištu za izbjeglice u tranzitnom centru Slavonski Brod).
Uvjeti:

-VŠS/ SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci,

– vozačka dozvola B-kategorije te

– poznavanje jednog stranog jezika.

2.stručni prvostupnik/prvostupnica – medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž) i to u timu- (1) jedan izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme.

Uvjeti:

-VŠS/ SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje jednog stranog jezika.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te ih pozvati na razgovor.

Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:

– životopis,

– preslik osobne iskaznice (obje strane),

– preslik domovnice,

– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci),

– potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili potvrda HZMO-a,

kao dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad,

– preslik uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– preslik vozačke dozvole B- kategorije te

 

– preslik dokaza o poznavanju jednog stranog jezika , (preslik svjedodžbe

iz srednjoškolskog obrazovanja iz koje je razvidno učenje stranog jezika).

Napomena: Na medicinske sestre/medicinske tehničare u djelatnosti opće njege koji su završili srednje obrazovanje u trajanju od pet godina ne odnosi se obveza dostave dokaza o stažu niti dokaza o položenom stručnom ispitu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicine Brodsko – posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Strujni udar

 Strujni udar može izazvati opekline kože i dubljih tkiva uključujući mišiće i živce. Kako strujni

Detaljnije

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije

Opekline

Opekline nastaju u različitim nesrećama i mogu biti udružene s drugim ozljedama ili prethodno postojećim medicins

Detaljnije

Ubodi opnokrilaca (osa, pčela, stršljena)

 Aktivnost opnokrilaca najveća je u ljetnim mjesecima. Težina simptoma ovisi o vrsti opnokrilca, mjestu uboda,

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije