NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 25.5.2015

 Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

1.doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 – 4 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (autocesta T1 Okučani od 19. lipnja 2015.g. do 31. kolovoza 2015.g), te u vremenu od 04. rujna 2015.g. do 28. rujna 2015.g. na određeno i nepuno radno vrijeme.

Uvjeti:

– VSS završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit,

– odobrenje za samostalan rad HLK,

– radno iskustvo propisano Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine ( NN 114/13).

– poznavanje jednoga stranog jezika

medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž), i to u Timu 1 – 4 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (autocesta T1 Okučani od 19. lipnja 2015.g. do 31. kolovoza 2015.g), te u vremenu od 04. rujna 2015.g. do 28. rujna 2015.g. na određeno i nepuno radno vrijeme.
Uvjeti:

– SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad od HKMS,

– radno iskustvo najmanje godina dana u struci

– vozačka dozvola B-kategorije,

– poznavanje stranog jezika.

3.vozač (m/ž) u Timu 1 – 4 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (autocesta T1 Okučani od 19. lipnja 2015.g. do 31. kolovoza 2015.g), te u vremenu od 04. rujna 2015.g. do 28. rujna 2015.g. na određeno i nepuno radno vrijeme.

Uvjet: srednja prometna škola vozač ili KV vozač, najmanje 1 godina radnog iskustva.

Provođenje selekcijskog postupka:

Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj pod red. br.1., 2 . i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te ih pozvati na razgovor.

Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:

– životopis,

– preslik osobne iskaznice (obje strane),

– preslik domovnice,

– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci)

– preslik radne knjižice ili potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili potvrda HZMO-a–

kao dokaz radnog iskustva,

– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad za rad. mjesta red.br. 1 . i 2.

– preslik uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad. mjesta red.br. 1 . i 2. ,

– preslik vozačke dozvole B-kategorije za rad. mjesta red. br. 2. i 3.,

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicine Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenje odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije

Ubodi opnokrilaca (osa, pčela, stršljena)

 Aktivnost opnokrilaca najveća je u ljetnim mjesecima. Težina simptoma ovisi o vrsti opnokrilca, mjestu uboda,

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije