NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 31.05.2014

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za sljedeća radna mjesta u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija:

1.doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 – 4 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (autocesta T1 Okučani od 18.lipnja 2014.g. do 31. kolovoza 2014.g), te u vremenu od 01. rujna 2014.g. do 29. rujna 2014.g. na određeno i nepuno radno vrijeme.

Uvjeti:
– VSS završen medicinski fakultet,
– položen stručni ispit,
– odobrenje za samostalan rad HLK,
– radno iskustvo propisano Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine ( NN 114/13).
– poznavanje jednoga stranog jezika

2. medicinska sestra/medicinski tehničar (m/ž), i to u Timu 1 – 4 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (autocesta T1 Okučani od 18.lipnja 2014.g. do 31. kolovoza 2014.g), te u vremenu od 01. rujna 2014.g. do 29. rujna 2014.g. na određeno i nepuno radno vrijeme.

Uvjeti:
– SSS završena srednja medicinska škola ili studij sestrinstva
– položen stručni ispit
– odobrenje za samostalan rad od HKMS,
– radno iskustvo najmanje godina dana u struci
– vozačka dozvola B-kategorije,
– poznavanje stranog jezika.

3.vozač (m/ž) u Timu 1 – 4 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme (autocesta T1 Okučani od 18. lipnja 2014.g. do 31. kolovoza 2014.g), te u vremenu od 01.rujna 2014.g. do 29. rujna 2014.g. na određeno i nepuno radno vrijeme.

Uvjet: srednja prometna škola vozač ili KV vozač, najmanje 1 godina radnog iskustva.

Provođenje selekcijskog postupka:
Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj pod red. br.1., 2 . i 3. koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem te ih pozvati na razgovor.
Kandidati koji se prijave na natječaj, a ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem mogu se pozvati na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.
Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:
– životopis,
– preslik osobne iskaznice (obje strane),
– preslik domovnice,
– preslik diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju),
– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 6 mjeseci)
– preslik radne knjižice ili potvrdnica sadašnjeg poslodavca ili potvrda HZMO-a–
kao dokaz radnog iskustva,
– preslik odobrenja (licence) za samostalan rad za rad. mjesta red.br. 1 . i 2.
– preslik uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad. mjesta red.br. 1 . i 2. ,
– preslik vozačke dozvole B-kategorije za rad. mjesta red. br. 2. i 3.,
– dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicine Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom: »Za natječaj«, u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenje odluke o izboru.
Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

prijave na natječaj dostavljati od 31.05. do 07.06.2014.g.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Panični poremećaj

Panični poremećaj obilježen je napadima jakog straha i prisutnosti tjelesnih simptoma. Neurotični panič

Detaljnije

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije

Smrzotine

Smrzotine (ozebline) su lokalna akutna oštećenja kože i potkožnog tkiva uzrokovana dugotra

Detaljnije