Pravo na pristup informacijama

 OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

– pisanim putem na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod

– elektroničkom poštom na adresu: zavod.hmbpz@gmail.com

– na broj fax-a: 035/495-460

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,

naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,

tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zakon o pravu na pristup informacijama(Narodne novine 25/2013)

Zadnje obavjesti

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Obavjesti

10 godina Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

 [10 GODINA ZA

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Strujni udar

 Strujni udar može izazvati opekline kože i dubljih tkiva uključujući mišiće i živce. Kako strujni

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije

Akutno trovanje alkoholom

Simptomi variraju ovisno o količini uzetog alkohola. Konzumacija alkohola u manjoj količini dovodi osobu u blago pr

Detaljnije

Anafilaksija

Anafilaksija je jaka alergijska reakcija koja zahvaća cijelo tijelo. Najčešći alergeni su hrana, ubodi inse

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije