Edukacija doktora medicine na pripravničkom stažu

 Prema ” Pravilniku o pripravničkom stažu doktora medicine” jedan dio pripravničkog staža iz područja hitne medicine odvija se u kabinetu vještina.U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije 8. i 9. veljače 2014.g.održana je cijelodnevna edukacija 16 doktora medicine na pripravničkom stažu koji svoj staž odrađuju u zdravstvenim ustanovama Brodsko-posavske županije.

Edukacija je obuhvatila osnovne i napredne postupke oživljavanja,zbrinjavanje hitnih stanja kao i zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata. Tijekom treninga korištena je sva oprema koju u svom poslu koriste timovi hitne medicine.Doktorima medicine na pripravničkom stažu omogućilo se da ponove vještine koje su tijekom dodiplomskog studija savladali,ali i da usvoje neke nove.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

OBILJEŽENA 30. OBLJETNICA AKCIJE PLITVICE U KOJOJ JE ZNAČAJNU ULOGU IMALA HITNA MEDICINSKA POMOĆ KARLOVAC

 

Detaljnije

Obavjesti

Čestitka

Zavod za hitnu medic

Detaljnije

Obavjesti

Objavljen novi broj časopisa HMS

 Novi bro

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Opekline

Opekline nastaju u različitim nesrećama i mogu biti udružene s drugim ozljedama ili prethodno postojećim medicins

Detaljnije

Bolovi u trbuhu

  Bolovi u trbuhu su jedna od najčešćih tegoba koje se susreću u hitnoj medicini. Ponekad je t

Detaljnije

Anafilaksija

Anafilaksija je jaka alergijska reakcija koja zahvaća cijelo tijelo. Najčešći alergeni su hrana, ubodi inse

Detaljnije

Šok

Šok je teško i za život opasno stanje poremećene cirkulacije krvi. Šok se dije

Detaljnije

Modularni tečaj iz hitnih stanja služba patronaže

 Zahvaljujući suradnji službe patronaže DZ Sl.Brod i Zavoda održan je 22.travnja 2017. modularni tečaj iz h

Detaljnije

Hipotermija

 Definira se kao unutarnja tjelesna temperatura ispod 35C. Tri su glavne klasifikacije

Detaljnije