Edukacija doktora medicine na pripravničkom stažu

 Prema ” Pravilniku o pripravničkom stažu doktora medicine” jedan dio pripravničkog staža iz područja hitne medicine odvija se u kabinetu vještina.U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije 8. i 9. veljače 2014.g.održana je cijelodnevna edukacija 16 doktora medicine na pripravničkom stažu koji svoj staž odrađuju u zdravstvenim ustanovama Brodsko-posavske županije.

Edukacija je obuhvatila osnovne i napredne postupke oživljavanja,zbrinjavanje hitnih stanja kao i zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata. Tijekom treninga korištena je sva oprema koju u svom poslu koriste timovi hitne medicine.Doktorima medicine na pripravničkom stažu omogućilo se da ponove vještine koje su tijekom dodiplomskog studija savladali,ali i da usvoje neke nove.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

10 godina Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

 [10 GODINA ZA

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - Nacionalni dan HMS

30.04. obilježili smo Nacionalni dan HMS!

Detaljnije

Obavjesti

Donacija sanitetskog vozila zatvorskom sustavu

 

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Bolovi u trbuhu

  Bolovi u trbuhu su jedna od najčešćih tegoba koje se susreću u hitnoj medicini. Ponekad je t

Detaljnije

Panični poremećaj

Panični poremećaj obilježen je napadima jakog straha i prisutnosti tjelesnih simptoma. Neurotični panič

Detaljnije

Opekline

Opekline nastaju u različitim nesrećama i mogu biti udružene s drugim ozljedama ili prethodno postojećim medicins

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Strujni udar

 Strujni udar može izazvati opekline kože i dubljih tkiva uključujući mišiće i živce. Kako strujni

Detaljnije

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije