Edukacija doktora medicine na pripravničkom stažu

 Prema ” Pravilniku o pripravničkom stažu doktora medicine” jedan dio pripravničkog staža iz područja hitne medicine odvija se u kabinetu vještina.U Nastavnom centru Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije 8. i 9. veljače 2014.g.održana je cijelodnevna edukacija 16 doktora medicine na pripravničkom stažu koji svoj staž odrađuju u zdravstvenim ustanovama Brodsko-posavske županije.

Edukacija je obuhvatila osnovne i napredne postupke oživljavanja,zbrinjavanje hitnih stanja kao i zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata. Tijekom treninga korištena je sva oprema koju u svom poslu koriste timovi hitne medicine.Doktorima medicine na pripravničkom stažu omogućilo se da ponove vještine koje su tijekom dodiplomskog studija savladali,ali i da usvoje neke nove.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije

Trovanje ugljičnim monoksidom

 Ugljični monoksid ili CO je bezbojni plin bez mirisa i okusa. Važno je kontrolirati prisutnost CO u na&scaron

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Konvulzije u odraslih

 Konvulzije su nenamjerne mišićne kontrakcije koje traju određeno vrijeme. Nakon toga slijedi razdoblje

Detaljnije

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije

Otrovanja

Otrov se može unijeti u organizam putem probave, dišnim putem te preko kože. Zbrinjavanje akutno otrovanih

Detaljnije