Hrvatski index prijema hitnog poziva za MPDJ

Djelatnici Medicinske prijavno dojavne jedinice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko posavske županije imali su priliku 8.veljače 2014.g. u Nastavnom centru Zavoda obnoviti svoja znanja i vještine iz područja hitne medicine. Ujedno su prateći Hrvatski index prijema hitnog poziva za MPDJ uvježbavali na koji način postupati u stresnim situacijama kada se npr.daje savjet pozivatelju u slučaju prometne nesreće.Zahvaljujući znanju i naporima djelatnika MPDJ da se postigne suradnja sa pozivateljem u pružanju prve pomoći do dolaska tima hitne pomoći spasila je do sada velik broj ljudskih života.

Djelatnici MPDJ važna su karika u lancu preživljavanja pacijenata i ujedno se profiliraju kao posebna struka u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

OBILJEŽENA 30. OBLJETNICA AKCIJE PLITVICE U KOJOJ JE ZNAČAJNU ULOGU IMALA HITNA MEDICINSKA POMOĆ KARLOVAC

 

Detaljnije

Obavjesti

Čestitka

Zavod za hitnu medic

Detaljnije

Obavjesti

Objavljen novi broj časopisa HMS

 Novi bro

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Znakovi smrti

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Znakove smrti dijelimo na r

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Vaginalno krvarenje - ginekološki uzroci

 Vaginalno krvarenje koje nije menstrualno krvarenje izaziva zabrinutost kod žena. Pozivi upućeni hitn

Detaljnije

Kratkotrajan gubitak svijesti - Sinkopa

 Sinkopa je prolazni gubitak svijesti , a posljedica je iznenadnog pada tlaka i smanjenog protoka krvi kroz moz

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije