Interna edukacija djelatnika

U središtu interesa djelatnika hitne medicine je pacijent čije zdravstveno stanje zahtjeva neodgodivo zbrinjavanje.Da bi timovi izvanbolničke hitne medicine bili učinkoviti nužno je uvježbavanje pojedinih vještina i usvajanje protokola rada s hitnim pacijentom.

Tijekom 15.i 16.ožujka 2014. g. liječnici i medicinske sestre/tehničari Zavoda kao i liječnici na pripravničkom stažu imali su priliku obnoviti svoja postojeća znanja i vještine u Nastavnom centru Zavoda. Interna edukacija povećava kvalitetu i sigurnost u radu djelatnika.Edukaciju su proveli nacionalni instruktori koji rade u Zavodu za hitnu medicinu BPŽ.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije

Konvulzije u odraslih

 Konvulzije su nenamjerne mišićne kontrakcije koje traju određeno vrijeme. Nakon toga slijedi razdoblje

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Konvulzije u djece

 Kod male djece napadaji grčeva (konvulzije) najčešće se javljaju kod stanja praćenih povi&s

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije