STRUČNI KOLEGIJ

 Zavod za hitnu medicinu BPŽ

Borovska 7,Sl.Brod
Dana 13.travanj 2017.g.

SVIM DJELATNICIMA

S T R U Č N I   K O L E G I J

Poštovani,
Pozivaju se svi djelatnici Zavoda za hitnu medicinu BPŽ na stručni kolegij koji će se održati u utorak 9.svibnja 2017.g. u Zavodu za javno zdravstvo BPŽ u Novoj Gradiški.

Program:
11.00-11.30 „Higijena ruku za zdravstvene djelatnike“, mag.sc. Maja Tomić Paradžik,dr.med.spec.
11.30-12.00 „Smjernice za suzbijanje infekcija –ZZHMBPŽ“, Branka Bardak,dr.med.spec.
12.00-12.15. „Analiza primjene Smjernica za suzbijanje infekcija u ZZHMBPŽ“
Tomislav Stanić,bacc.med.techn.

Predavanja su prijavljena na HLK i HKMS.

Zamjenica ravnatelja:
Branka Bardak,dr.med.spec

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Ugriz zmije

Red zmija pripada redu gmazova.U našim krajevima najčešće susrećemo poskoka i riđovku. Dio ljudi dr

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Znakovi smrti

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Znakove smrti dijelimo na r

Detaljnije

Astma u djece

Kad ćete posumnjati da dijete ima astmu? Dijete može osjećati otežano disanje i zaduhu, š

Detaljnije

Modularni tečaj iz hitnih stanja služba patronaže

 Zahvaljujući suradnji službe patronaže DZ Sl.Brod i Zavoda održan je 22.travnja 2017. modularni tečaj iz h

Detaljnije