STRUČNI KOLEGIJ

 Zavod za hitnu medicinu BPŽ

Borovska 7,Sl.Brod
Dana 13.travanj 2017.g.

SVIM DJELATNICIMA

S T R U Č N I   K O L E G I J

Poštovani,
Pozivaju se svi djelatnici Zavoda za hitnu medicinu BPŽ na stručni kolegij koji će se održati u utorak 9.svibnja 2017.g. u Zavodu za javno zdravstvo BPŽ u Novoj Gradiški.

Program:
11.00-11.30 „Higijena ruku za zdravstvene djelatnike“, mag.sc. Maja Tomić Paradžik,dr.med.spec.
11.30-12.00 „Smjernice za suzbijanje infekcija –ZZHMBPŽ“, Branka Bardak,dr.med.spec.
12.00-12.15. „Analiza primjene Smjernica za suzbijanje infekcija u ZZHMBPŽ“
Tomislav Stanić,bacc.med.techn.

Predavanja su prijavljena na HLK i HKMS.

Zamjenica ravnatelja:
Branka Bardak,dr.med.spec

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Zavodu

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

30.04. - Nacionalni dan HMS

 Svim djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije i svim djelatnicima HMS želimo sretan nj

Detaljnije

Obavjesti

Zavodu isporučena zaštitna oprema!

 14.04.2020. godine Zavodu je isporučena zaštitna oprema iz zaliha Nacionalnog stožera RH. Ov

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Bol u prsima

 Bol u prsima je često obilježje mnogih stanja koja mogu biti povezana sa srcem , ali se bol u prsištu

Detaljnije

Smrzotine

Smrzotine (ozebline) su lokalna akutna oštećenja kože i potkožnog tkiva uzrokovana dugotra

Detaljnije

Moždani udar

Moždani udar je brzi gubitak moždane funkcije zbog poremećaja dotoka krvi u mozak. Najče

Detaljnije

Glavobolja

Glavobolja je problem s kojim se članovi tima hitne medicinske službe često susreću. Može biti KRONIČNA

Detaljnije

Povišeni krvni tlak (Hipertenzija)

 Hipertenzija je bolest pri kojoj je krvni tlak u arterijama povišen. Uslijed ovog povišenja, a ka

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije