Tečaj osnovnih postupaka održavanja života uz upotrebu AVD uređaja

 Na području Brodsko-posavske županije ,kroz projekt JENTRAP, nabavljeni su i na 10 lokacija postavljeni automatski vanjski defibrilatori (AVD). Time se taj broj povećao na ukupno 15 takvih uređaja u našoj županiji .Cilj nam je da u slučaju iznenadnog srčanog zastoja laici pomognu pacijentu provođenjem osnovnih postupaka održavanja života i primjenom AVD uređaja.Važnu pomoć laicima u takvim trenucima pružaju dispečeri našeg Zavoda.

Oni upućuju pozivatelja na lokaciju gdje se nalazi AVD uređaj. Svojim savjetima pomažu pozivatelju u provođenju osnovnih postupaka održavanja života i korištenju AVD uređaja.Stoga su i sami dispečeri još jednom ponovili svoja znanja i vještine kroz Tečaj osnovnih postupaka održavanja života uz upotrebu AVD uređaja.

Zadnje obavjesti

Obavjesti

Nacionalni dan HMS 2023

 Povodom

Detaljnije

Obavjesti

INOVATIVNI PROJEKTI ZA OSNAŽIVANJE HITNE MEDICINE

 

Detaljnije

Obavjesti

Obilježili smo 30.04. - nacionalni dan HMS

 30.04.2022.

Detaljnije

Hitna stanja

Upoznavanje sa hitnim situacijama i vodič kako postupiti u njima

Trauma

 Prilikom prometnih nesreća, pada s visine i svih drugih stanja u kojima dolazi do ozljeđivanja ljudi potreb

Detaljnije

Toplinski udar

Klasični toplinski udar nastaje zbog vrlo visokih vanjskih temperatura. Podložniji su mu kronični bolesnici, pret

Detaljnije

Liječenje boli u djece

LIJEČENJE BOLI U DJECE Bol je jedan od prvih simptoma bolesti koji se javlja . Može biti AKUTNA – nag

Detaljnije

Znakovi smrti

Smrt je prestanak svih bioloških funkcija koje definiraju živi organizam. Znakove smrti dijelimo na r

Detaljnije

Poremećaj svijesti

Najčešća stanja koja uzrokuju gubitak svijesti („nesvijest“ ) ili poremećaj svijesti su :

Detaljnije

Krvarenje

 Krvarenje znači izlijevanje krvi iz krvne žile oštećene ozljedom ili bolešću. Ima vi&

Detaljnije