3. KONGRES HITNE MEDICINE S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM Vodice, Hrvatska, 21.-23. travnja 2016.

U periodu od 21.do 23.travnja 2016.g održan je 3.Kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem u Vodicama. Sudionici kongresa imali su priliku upoznati se sa najnovijim smjernicama iz područja hitne medicine kao i predstaviti se svojim stručnim radom i postignućima.Djelatnici našeg Zavoda Željka Berbić,dr.med.,Tomislav Stanić,bacc.med.techn. i Marina Katinić,bacc.med.techn. predstavili su se svojim radom „ Bol u leđima-koliko ozbiljno shvaćamo pacijenta s bolovima u leđima“.

P1000265 (1)

Print Friendly, PDF & Email