31.03.2015. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014.g.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE          
Borovska 7                
Slavonski Brod                
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ  NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA    
 U 2014. GODINI    
I) Ugovori o javnoj nabavi              
                   
Redni broj Evidencijski broj nabave i broj ugovora Broj objave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja  ugovora Iznos sklopljenog  ugovora (u HRK bez PDV-a) Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora Konačni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a)
1. MV:01./2014./zhmp 2014/S 003-0018611   01.04.2014.     MEDICAL INTERTRADE d.o.o.    
  Ugovor br. T459/14 otvoreni 251.654,68 01.04.2015. 31.03.2014.
                   
II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma      
                   
Redni broj Evidencijski broj nabave i broj ugovora Broj objave  OS i ugovora Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a) Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS/ ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora (u HRK bez PDV-a)
                   
                   
Print Friendly, PDF & Email