POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 123. od 12. prosinca 2017.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje…

Više ...