POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 21. od 02.ožujka 2018.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje poziva…

Više ...