POZIV NA TESTIRANJE

    Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 88. od 03. listopada 2018.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na…

Više ...