POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 21. od 02.ožujka 2018.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje poziva…

Print Friendly, PDF & Email
Više ...POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 123. od 12. prosinca 2017.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje…

Print Friendly, PDF & Email
Više ...