POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 52. od 06. lipnja 2018.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje…

Print Friendly, PDF & Email
Više ...

POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 43. od 11. svibnja 2018.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje…

Print Friendly, PDF & Email
Više ...