Izmjene i dopuna Pravilnika 25.07.2014

OBRAZLOŽENJE IZMJENA DOPUNA

Promjene u članku 1. Izmjena i dopuna Pravilnika uvjetovane su stupanjem na snagu Pravilnika o pripravničkom stažu ( NN 114/13).

Promjene u člancima 2.3.4.5.i 6. predlažu se su na prijedlog Stručnog vijeća Zavoda.
U Slavonskom Brodu, 08.srpnja 2014.g.

Ravnateljica:

Jelena Adrović, mag.iur.

Na temelju odredbe članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08,71/10,139/10,22/11,84/11,12/12,70/12,82/13 i 159/13) i članka 21.Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, a u svezi čl.18. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko – posavske županije, Upravno vijeće Zavoda na svojoj 10. sjednici održanoj dana 14.srpnja 2014.g. godine, do n o s i

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
od 11.travnja 2013.g

Članak 1.

U privitku 2. u službi hitne medicine (II) točka 7. stavak 5. koji glasi najmanje 1 godina radnog iskustva mijenja se i glasi: najmanje 5 mjeseci radnog iskustva.
Članak 2.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.2. zdravstveni radnik u SHM VSS DR.MEDICINE/SPEC dodaje se stavak 15. koji glasi: prima naloge za rad iz prijavno dojavne jedinice.

Članak 3.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.3. zdravstveni radnik u SHM MEDICINSKA SESTRA –TEHNIČAR u stavku 9. koji glasi: prima naloge za rad iz prijavno dojavne jedinice dodaje se …. samo u Timu 2. Dodaje se stavak 15 koji glasi:
MED.SESTRA-TEHNIČAR u Timu 2 vodi brigu o putnim radnim listovima te formira i pohranjuje ih u računalu ,vodi brigu o putnim nalozima, pravovremeno i uredno ih predaje, pravda gorivo utrošeno za vrijeme vožnje i brine se o utrošku i količini određenog , a u slučaju prekovremenog trošenja goriva poduzima da se takvo trošenje spriječi te vodi brigu o putnim radnim listovima na zakonom propisanom obrascu ( Putni radni list za putničko motorno vozilo). Dodaje se stavak 16. koji glasi: MED.SESTRA-TEHNIČAR u Timu 1 formira i pohranjuje putni radni list u računalu.

Članak 4.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.4. zdravstveni radnik u SHM VODITELJ ZAVODA U SJEDIŠTU ZAVODA I ISPOSTAVAMA ZAVODA T-1 i T-2 MED.SESTRA-TEHNIČAR/SPEC u stavku 9. koji glasi: prima naloge za rad iz prijavno dojavne jedinice dodaje se …. samo u Timu 2.

Članak 5.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.5. zdravstveni radnik u SHM MED.SESTRA-TEHNIČARA/SPEC. u stavku 1. koji glasi: vrši prijem poziva za hitnu intervenciju na terenu dodaje se …. samo u Timu 2. Dodaje se stavak 11. za koji glasi:
MED.SESTRA-TEHNIČARA/SPEC u Timu 2 vodi brigu o putnim radnim listovima te formira i pohranjuje ih u računalu ,vodi brigu o putnim nalozima, pravovremeno i uredno ih predaje, pravda gorivo utrošeno za vrijeme vožnje i brine se o utrošku i količini određenog , a u slučaju prekovremenog trošenja goriva poduzima da se takvo trošenje spriječi te vodi brigu o putnim radnim listovima na zakonom propisanom obrascu ( Putni radni list za putničko motorno vozilo). Dodaje se stavak 12. koji glasi: MED.SESTRA-TEHNIČARA/SPEC u Timu 1 formira i pohranjuje putni radni list u računalu.
Članak 6.

U Privitku 3. u službi hitne medicine ( II) u točki 2.8. u stavku 3. dodaje se „ te vodi brigu o putnim radnim listovima na zakonom propisanom obrascu ( Putni radni list za putničko motorno vozilo).
Članak 7.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije odnosno objave na način propisan u skladu sa Zakonom.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Prim.Đuro Miškić, dr.med.

Utvrđuje se da će ovaj Pravilnik biti objavljen na oglasnoj ploči s danom donošenja te će stupiti na snagu dana 22. srpnja 2014.g.
Ravnateljica:

Jelena Adrović, mag.iur.

Print Friendly, PDF & Email