Natječaj za prijem u radni odnos 18.07.2014

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko- posavske županije- mjesto rada: Brodsko- posavska županija i to:
1. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 na određeno i puno radno vrijeme ( 1 izvršitelj) – do ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za zapošljavanje na neodređeno i puno radno vrijeme

2. doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 (1 izvršitelja) na određeno i puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2014.g, te u vremenu od 01. rujna 2014.g. do 29. rujna 2014.g. na određeno i nepuno radno vrijeme, autocesta TJ Okučani
3. diplomirani ekonomist/magistar ekonomije (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
4. diplomirani pravnik/magistar prava (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:

– VSS,
– položen stručni ispit za radna mjesta pod red.br. 1. i 2.,
– odobrenje za samostalan rad HLK za radna mjesta pod red.br. 1. i 2.,
– radno iskustvo propisano Pravilnikom o pripravničkom stažu doktora medicine ( NN 114/13) za radna mjesta pod red.br. 1. i 2.
– za radna mjesta pod red.br. 3. i 4. nije uvjetovano radno iskustvo,
– poznavanje jednog stranog jezika za sva navedena radna mjesta,
– vozačka dozvola B kategorije za radna mjesta pod red.br. 3. i 4.

Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:

– životopis,
– presliku osobne iskaznice (obje strane)
– presliku domovnice,
– presliku diplome,
– uvjerenje o nekažnjavanju ( original, ne stariji od 6 mjeseci),
– presliku radne knjižice ili potvrdu sadašnjeg poslodavca- dokaz radnog iskustva za radna
mjesta pod red. br. 1. i 2.,
– presliku odobrenja ( licence) za samostalan rad za radna mjesta pod red. br. 1. i 2.,
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za radna mjesta pod red.br. 1. i 2., te
– dokaz o poznavanju stranog jezika.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti na adresu : Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod sa naznakom „ Za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Zavod za hitnu medicinu
Brodsko-posavske županije

 

 

Print Friendly, PDF & Email