O NAMA


Pogledaj ZAVOD ZA HITNU MEDICINU Brodsko-posavske županije na većoj mapi

MB1_5850Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine 23. studenoj 2010.g., a započeo s radom 01. ožujka 2012.g. Osnivanjem Zavoda ujedinile su se Služba hitne medicinske pomoći Slavonski Brod koja je djelovala unutar Doma zdravlja Slavonski Brod i Služba hitne medicinske pomoći Nova Gradiška koja je djelovala unutar Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška. Također su osnovane i nove ispostave i to: u Okučanima, Lužanima i Vrpolju.

Sukladno Mreži hitne medicine koju je donio Ministar zdravlja krajem 2011.g. u Brodsko-posavskoj županiji ugovorena je Mreža hitne medicine kroz 20 timova T1 (10 timova u Slavonskom Brodu, 5 timova u Novoj Gradiški i 5 timova u Vrpolju) i 10 timova T2 (5 timova u Lužanima i 5 timova u Okučanima). Timove 1 čine doktor medicine ili specijalist hitne medicine, medicinski tehničar/medicinska sestra i vozač, a timove 2 čine medicinski tehničar/medicinska sestra s najmanje 15 godina staža u Službi hitne medicinske pomoći (nositelji timova 2) i medicinski tehničar/medicinska sestra drugi član tima 2 koji je ujedno i vozač.

Danas Zavod za hitnu medicinu Brodsko posavske županije skrbi 24 sata za oko 180 000 stanovnika na području od 2043 četvorna kilometra. Specifičnost naše županije, a time i jedna od okolnosti koja povećava broj naših pacijenata su autocesta A3 u dužini od 100 km te dio autoceste A5. Radi se o vrlo prometnim koridorima gdje promet teče 24 sata , 365 dana u godini i sve se više povećava. To nažalost znači i povećan broj prometnih nezgoda, a posljedično i broj pacijenata koje zbrinjavamo.

Naš rad je organiziran kroz prijavno-dojavnu jedinicu koja broji 5 timova.

U prijavno dojavnoj jedinici rade vrlo profesionalne medicinske sestre/tehničari sa velikim terenskim iskustvom koje zaprimaju i disponiraju pozive. Da bi med. sestra /tehničar postao djelom ove izrazito važne jedinice mora minimalo raditi 5 godina na terenu, što u našoj županiji znači prosječno sudjelovanje u 5000 intervencija kroz taj period.

zzhm

raspored timova hitne medicinske pomoći unutar županije

Iz Mreže hitne medicine razvidno je da se pri utvrđivanju iste vodilo računa da punktovi budu što bolje raspoređeni i da se ispoštuje težnja struke, da što prije stignemo do pacijenta i da svi pacijenti u bilo kojem dijelu naše županije i neovisno o bilo kakvom ekonomsko-socijalnom statusu uživaju podjednaku kvalitetu medicinske pomoći.

Osnovna zadaća svih naših djelatnika je pomoć ljudima kada im je izravno ugrožen život ili im je teško narušeno zdravlje. Također zbog visokog rizika nastanka teških ozljeda pri većim okupljanjima građana sudjelujemo zajedno sa policijom u osiguranju takvih događaja.

U našem radu težimo za kvalitetom i napredovanjem stoga potičemo edukaciju naših djelatnika u svim oblicima te smo vrlo ponosni na trud koji naši djelatnici pritom ulažu.

Naše znanje, trud i zalaganje prepoznati su i kroz uspješne rezultate na međunarodnim natjecanjima hitne pomoći.

Također surađujemo i sa drugim žurnim službama koje smatramo svojim kolegama i čija nam je pomoć neprocjenjiva pri sve većem broju pacijenata koje svakodnevno zbrinjavamo.

 

Print Friendly, PDF & Email
RSS
Follow by Email
Facebook577
LinkedIn
Instagram