SLAVONSKI BROD

U sjedištu Zavoda u Slavonskom Brodu tijekom cijele godine od 0-24h djeluju dvije ekipe tima 1 HMS.

 

U sjedištu Zavoda u Slavonskom Brodu nalazi se  Medicinsko prijavno-dojavna jedinica u kojoj od 0-24h pozive zaprimaju dispečeri – educirani medicinski tehničari/medicinske sestre. Slijedom zaprimljenih poziva i procjene stanja hitnosti, dispečeri raspoređuju i upućuju timove Hitne medicinske službe !

Adresa:

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije

Borovska 7

35000 Slavonski Brod

 

Točna lokacija sjedišta nalazi se na priloženoj karti dolje!


Pogledaj lokaciju sjedišta na većoj karti

Fotografije prikazuju djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije tim-Slavonski Brod koji izvode simulaciju  zbrinjavanja unesrećenog djeteta

Print Friendly, PDF & Email