POVIJEST

Hitna medicinska pomoć u Slavonskom Brodu

MB1_5097

Prvobitna lokacija “Stanica za hitnu pomoć ” na Trgu pobjede u blizini današnjeg HZZO-a

15.02.1957.god. osniva se Zdravstveni centar u Slavonskom Brodu koji u svom sastavu ima Odjel za opću medicinu u čijem sastavu je i Hitna pomoć.

1961. god. osniva se Medicinski centar Slavonski Brod u čijem  sastavu se nalazi i Hitna pomoć koja i dalje organizacijski pripada općoj medicini. Prostorno je smještena na Trgu pobjede u Sl.Brodu.

MB1_5093

Prvi  medicinski tehničar i vozač s kraja pedesetih i početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća

Od 1967. god. Hitna pomoć ima ambulantu uz određeni broj sanitetskih vozila . Bila je smještena u tada novoj zgradi bolnice u Štamparevoj ulici u Sl.Brodu. Hitna pomoć je pokrivala područje od oko 60 000 stanovnika. Od 7 do 19 sati u službi su se koristila dva sanitetska vozila, a od 19 do 7 samo jedno . Dojave ekipama na terenu su išle preko UKV uređaja. Na tadašnjoj hitnoj pomoći radilo je:

 

  • četiri liječnika opće medicine
  • pet med.sestara za rad u ambulanti
  • pet bolničara za rad na terenu
  • četiri vozača sanitetskih vozila.

    Djelatnici hitne medicinske pomoći u Slavonskom Brodu sredinom sedamdesetih

    Djelatnici Hitne medicinske pomoći u Slavonskom Brodu sredinom sedamdesetih godina

Vozači su organizacijski pripadali službi voznog parka. Prve edukacije liječnika iz hitne medicine započele su 1972 .god. Prostor je bio neadekvatan jer je imao samo jednu ambulantu bez stacionara i prostora za reanimaciju. Nedostajali su aparati za pružanje hitne pomoći.

Hitna pomoć u vrijeme kada je bila locirana pri bolnici u Slavonskom Brodu

Hitna pomoć u vrijeme kada je bila dio bolničke službe u Slavonskom Brodu

U drugoj polovici osamdesetih godina povećan je broj liječnika, medicinskih sestara i tehničara te vozača  tako da su u jednoj smjeni radila po dva liječnika, med.sestre/tehničara i vozača.

 

   

Djelatnici hitne medicinske pomoći početkom ovoga stoljeća pri domu zdravlja Slavonski Brod

Djelatnici Službe hitne medicinske pomoći početkom ovoga stoljeća pri Domu zdravlja Slavonski Brod


1992 . Hitna medicinska pomoć seli u prostore zgrade na Plavom polju . Prostor je povećan na dvije ambulante, stacionar, reanimacijski prostor i prostor za osoblje. Ujedno se hitna pomoć oprema s prvim defibrilatorima.

12.01.1994. osniva se Dom zdravlja Slavonski Brod u čiji sastav ulazi Hitna medicinska pomoć koja se osniva kao zasebna služba.

U Službi hitne pomoći dolazi do formiranja jedinstvene Prijavno-dojavne jedinice u kojoj pozive građana prima i timovima na terenu predaje medicinska sestra/tehničar. U smjeni su radila  2 tima za hitne intervencije koja su se sastojala od : liječnika,  medicinske sestre/tehničara i  vozača. U Velikoj Kopanici, Sl.Šamcu , Sikirevcima i Lužanima liječnici obiteljske medicine i vozači  bili su u pripravnosti za hitne slučajeve. U sastavu Službe hitne medicinske pomoći je bio i sanitetski prijevoz koji se sastojao od timova s medicinskom sestrom/tehničarem i vozačem. Ti timovi su radili prijevoze pacijenata u bolnice i druge zdravstvene ustanove u gradu Sl.Brodu ,ali i  diljem RH. Sustavno se radilo na edukaciji svih članova tima za hitne intervencije kroz licencirane tečajeve.Služba hitne pomoći Slavonski Brod 8 godina za redom odlazi na međunarodna natjecanja ekipa hitne pomoći i ostvaruje zavidne rezultate. Dobra organizacija i edukacija uz potrebnu opremu dovela je do niza uspješnih reanimacija i kvalitetnijeg zbrinjavanja hitnih pacijenata.

Hitna medicinska pomoć u Novoj Gradiški

ekipa hitne medicinske pomoći pri domu zdravlja Nova Gradiška

Ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Nova Gradiška

Hitna medicinska pomoć u Novoj Gradiški osnovana je kao zasebna radna jedinica Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ u ožujku 1982.godine. Do tada su intervencije na terenu i kućne posjete radili liječnici iz opće medicine i vozači iz voznog parka. Izgradnjom nove bolnice u Novoj Gradiški formira se Služba hitne medicinske pomoći i privremeno useljava u prostor predviđen za hitni bolnički prijem gdje se nalazi i danas.Radilo se u turnusima. Timovi hitne pomoći su činili liječnik, dvije sestre ili tehničara i vozač .U početku u timovima nisu radili stalni liječnici nego liječnici iz opće medicine, sektorskih i industrijskih ambulanti. Popunjenost timova vršila se medicinskim sestrama i tehničarima iz opće medicine, patronaže, stomatologije, vozačima i vozilima iz voznog parka. Jedna sestra/tehničar je odlazila na teren, a jedna je ostajala u ambulanti hitne pri telefonu 94 i zaprimala pozive građana. U vrijeme godišnjih odmora radila je samo jedna sestra/tehničar, a liječnik je odlazio sam na teren s vozačem. Komunikacija se vršila preko UKV uređaja. Vozila su bila IMV kombi s nosilima. Oprema je bila minimalna. Nešto zavoja, infuzija, Kramerove udlage, staklene šprice koje su se iskuhavale. Hitna medicinska pomoć obavljala je sve kućne posjete i sve hitne intervencije. U to vrijeme na starom autoputu događale su se vrlo teške i masovne prometne nesreće.

U Novoj Kapeli, Starom Petrovom Selu i Okučanima bili su liječnik i vozač u pripravnosti te su na svome terenu obavljali kućne posjete i ponekad hitnoj dolazili na ispomoć naročito kod većih nesreća na svome terenu.

Početkom Domovinskog rata zbog većeg obujma posla i mobilizacije medicinskih tehničara hitne medicinske pomoći u HV , ukidaju se pripravnosti u navedenim mjestima te se  vozači i vozila  premještaju u Novu Gradišku. Formiraju se dodatni timovi  medicinskih tehničara i vozača  koji izlaze na teren  za potrebe Hrvatske vojske zbog civilnih žrtava stradalih u gradu.

Hitna pomoć Nova Gradiška prije osnivanja županijskog Zavoda za hitnu medicinu

Djelatnici Hitne medicinske pomoći Nova Gradiška  u vrijeme prije osnivanja županijskog zavoda za hitnu medicinu

Nakon smirivanja ratnih djelovanja hitna medicinska pomoć ima prijavno-dojavnu jedinicu i 2 tima. Prvi tim čine liječnik, medicinska sestra/ tehničar i vozač. Drugi tim čine medicinska sestra/ tehničar i vozač ,a potom dvije medicinske sestre/tehničara  koji vrše prijevoz iz sektorskih ambulanti u bolnicu i iz bolnice kući. Po noći je drugi tim radio kao pratnja hitnim pacijentima koji su se transportirali iz bolnice u Novoj Gradiški u Zagreb, Sl Brod ili Popovaču. Jedna medicinska sestra/tehničar radila je u prijavno-dojavnoj jedinici te je vršila trijažu pacijenata dok je tim s liječnikom bio na terenu. Zahvaljujući entuzijazmu djelatnika  i nastojanju da se nabavi potrebna oprema za rad spašeno je mnogo života naših sugrađana.

Tekst i fotografije priredili :med.teh Marko Kudrić i med.teh. Mirko Hrvojević

[custom-facebook-feed]

Print Friendly, PDF & Email