POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 52. od 06. lipnja 2018.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje pozivaju se kandidati kako slijedi:

  • Ivana Gombović
  • Ema Milinović
  • Franjo Kadić
  • Marijana Petrić
  • Marina Prgomet

Usmeno testiranje će se izvršiti dana 18. lipnja 2018.g.(ponedjeljak ) s početkom u 11,00 sati i to u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7., Slavonski Brod.
U Slavonskom Brodu, dana 15.lipnja 2018.g.

Povjerenstvo Zavoda
za testiranje

Print Friendly, PDF & Email