POZIV NA TESTIRANJE

Sukladno natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 123. od 12. prosinca 2017.g. na stranicama Zavoda za zapošljavanje te na internet stranici Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, na usmeno testiranje poziva se kandidat Katarina Milinković koja ispunjava formalne uvjete natječaja za radno mjesto doktora medicine na određeno i puno radno vrijeme do ishođenja suglasnosti na neodređeno i puno radno vrijeme.
Usmeno testiranje će se izvršiti dana 22. prosinca 2017.g.(petak ) s početkom u 10,00 sati i to u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7., Slavonski Brod.
U Slavonskom Brodu, dana 21. prosinca 2017.g.

Povjerenstvo Zavoda
za testiranje

Print Friendly, PDF & Email