Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

– pisanim putem na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod

– elektroničkom poštom na adresu: zavod.hmbpz@gmail.com

– na broj fax-a: 035/495-460

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,

naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,

tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zakon o pravu na pristup informacijama(Narodne novine 25/2013)

Print Friendly, PDF & Email