STRUČNI KOLEGIJ

Zavod za hitnu medicinu BPŽ
Borovska 7,Sl.Brod
Dana 13.travanj 2017.g.

SVIM DJELATNICIMA

S T R U Č N I   K O L E G I J

Poštovani,
Pozivaju se svi djelatnici Zavoda za hitnu medicinu BPŽ na stručni kolegij koji će se održati u utorak 9.svibnja 2017.g. u Zavodu za javno zdravstvo BPŽ u Novoj Gradiški.

Program:
11.00-11.30 „Higijena ruku za zdravstvene djelatnike“, mag.sc. Maja Tomić Paradžik,dr.med.spec.
11.30-12.00 „Smjernice za suzbijanje infekcija –ZZHMBPŽ“, Branka Bardak,dr.med.spec.
12.00-12.15. „Analiza primjene Smjernica za suzbijanje infekcija u ZZHMBPŽ“
Tomislav Stanić,bacc.med.techn.

Predavanja su prijavljena na HLK i HKMS.

Zamjenica ravnatelja:
Branka Bardak,dr.med.spec

Print Friendly, PDF & Email