ZAKONI

1.Zakon o ustanovama

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)

3. Zakon o liječništvu (NN, 121/03)

4. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)

5. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)

6. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)

7. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)

Print Friendly, PDF & Email