Zavod za hitnu medicinu BPŽ ima drugog magistra sestrinstva

Dana 02.11.2016. djelatnik Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije Valentin Župan, prvostupnik sestrinstva obranio je magistarski rad sa temom “ Utjecaj sastava timova na kvalitetu provođenja ABCDE pristupa u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi” .Sveučilišni diplomski studij sestrinstva završio je na Sveučilištu “J.J.Strossmajer” u Osijeku .Pored toga što radi u timu hitne medicinske službe,Valentin Župan je jedan od nacionalnih instruktora te već duže vremena aktivno sudjeluje u radu Nastavnog centra Zavoda. Do sada je pokazao veliku volju za stručnim usavršavanjem i entuzijazam što je dovelo da napretka u kvaliteti rada kako njega samog tako i ostalih koje je educirao. Zavod će nastaviti davati mu podršku u profesionalnom i znanstvenom razvoju .
Zavod za hitnu medicinu Brodsko –posavske županije čestita Valentinu Županu na uspješnoj obrani te mu želi puno uspjeha u budućem radu.

 

Print Friendly, PDF & Email